Ułatwienia dostępu

polishngohelp.com

Raport dotyczący pomocy udzielonej przez polskie organizacje pozarządowe Ukrainie.

polish ngo help

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

Jak pomagają NGO Ukrainie

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polska przystąpiła do pomocy Ukrainie już w dzień rozpoczęcia rosyjskiej brutalnej napaści na ten kraj. Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie.

Należy zauważyć, że ta bezinteresowna pomoc była zupełnie oddolna – każdy robił, co mógł. Niezliczona ilość Polaków otworzyła swoje domy i przyjęła pod dach de facto obcych ludzi, którzy w wyniku działań wojennych stracili wszystko; rzuciła wszystko, by jechać na granicę i tam pomagać uchodźcom; angażowała się w zbiórki rzeczowe i finansowe dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Nieoceniona jest rola, jaką w tym wszystkim odegrały organizacje pozarządowe. Od pierwszych dni włączyły się i koordynowały pomoc. Te działania były bardzo szeroko zakrojone – warto wśród nich wymienić:

  • – organizowanie zbiórek publicznych,
  • – zapewnienie schronienia uchodźcom,
  • – bieżącą pomoc osobom na przejściach granicznych i dworcach, – pomoc prawną,
  • – opiekę psychologiczną,
  • – pomoc zwierzętom.

Wszystkie te działania pokazują siłę, kompetencje i zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych. Od dawna robią, co mogą, by wspierać i pomagać w rozwoju społeczeństwa, a w momencie kryzysu – stają na wysokości zadania. Podobnie zresztą, jak ludzie, którzy tak mocno rzucili się do wspierania osób z Ukrainy.

Projekt skupia się wokół tematyki pomocy udzielonej przez polskie organizacje pozarządowe Ukrainie. Jego główne działania to po pierwsze, udokumentowanie akcji pomocowej poprzez przygotowanie raportu, a z drugiej strony jego nagłośnienie w międzynarodowych mediach.

Główne cele projektu to udokumentowanie działań pomocowych, tak aby nie zostały zapomniane, poprzez przygotowanie raportu. Już teraz, ponad rok po wybuchu wojny, zauważamy że coraz trudniej znaleźć takie informacje. Znajdują się one na stronach poszczególnych organizacji, niemniej ich wyszukanie zajmuje dużo czasu. Brakuje opracowań, które kompleksowo pokazywałyby skalę działań polskich organizacji pozarządowych, które włączyły się w pomoc. Brak takich publikacji spowoduje, że po latach jeszcze trudniej będzie znaleźć informacje dot. tego, jak pomagaliśmy Ukrainie – a jest to bardzo ważne.

Drugim najważniejszym celem projektu jest budowa pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez upowszechnianie danych i wniosków z przygotowanego wcześniej raportu. Uważamy, że warto pokazać skalę działań, gdyż był to ogromny zryw pomocowy, a Polska jest jednym z liderów pomocy Ukrainie.

Oprócz raportu, zakładamy przygotowanie dedykowanej strony internetowej w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim, spotu promocyjnego oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej międzynarodowej kampanii promocyjnej.