Ułatwienia dostępu

polishngohelp.com

Raport dotyczący pomocy udzielonej przez polskie organizacje pozarządowe Ukrainie.

polish ngo help

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

To związek stowarzyszeń zrzeszający już ponad 150 organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, think tanków, kół gospodyń wiejskich i wielu innych. Wszystkich łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości: patriotyzm, suwerenność, wspólnota, wolność, rodzina i społeczeństwo obywatelskie.

W 2021 r. uruchomiliśmy w Warszawie Hub Dobrych Idei – przestrzeń stworzoną dla rozwoju organizacji pozarządowych. Działacze trzeciego sektora mogą korzystać z Hubu, by w wygodnych warunkach pracować, a także nagrywać filmy lub podcasty w specjalnie stworzonym studio nagrań.

Na co dzień, oprócz wspierania naszych członków, realizujemy wiele projektów skierowanych do działaczy pozarządowych i nie tylko – m.in. organizujemy szkolenia, spotkania networkingowe. W ramach KIPR działa także Centrum Analiz, którego celem jest bieżące monitorowanie prawa i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących NGO.