Ułatwienia dostępu

polishngohelp.com

Raport dotyczący pomocy udzielonej przez polskie organizacje pozarządowe Ukrainie.

polish ngo help

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

Jak polskie organizacje pozarządowe pomogły Ukrainie?

0 mln

liczba osób które przekroczyło polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022r. do czerwca 2023 r.

8,6 mld euro

wg Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej tyle wynosiła Polska pomoc dla uchodźców w roku 2022, najwięcej spośród wszystkich państw świata

NGO dla Ukrainy

Kilkadziesiąt tysięcy zaangażowanych organizacji pozarządowych

Kluczowe liczby na temat pomocy organizowanej przez NGO na rzecz Ukrainy

8,6 mld euro

W roku 2022 Polska wydała rekordową kwotę pomocy humanitarnej wynoszącą 8,6 miliarda euro.

24 mln osób

Od lutego 2022 roku do czerwca 2023 roku ponad 24 miliony ludzi przekroczyło granicę między Polską a Ukrainą, szukając schronienia.

Zaangażowanie NGO

Kilka tysięcy organizacji pozarządowych zaangażowanych jest w aktywną pomoc dla uchodźców.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Dyplomacja Publiczna

Raport dotyczący  pomocy  udzielonej przez polskie organizacje pozarządowe Ukrainie.

W pomoc walczącej Ukrainie zaangażowały się organy państwa wszystkich szczebli – od czynników rządowych po samorządy, także te najmniejsze. Wielki zaangażowanie przejawili też zwykli ludzie, którzy masowo otworzyli swoje serca na rzecz potrzebujących sąsiadów – oferując im wyżywienie, transport, zakwaterowania a w późniejszym czasie także pomagając znaleźć pracę i wspierając w ułożeniu sobie życia w obcym państwie, w czasie niepewnej przyszłości.

Niniejszy raport przedstawia zaangażowanie trzeciego sektora w pomoc walczącej Ukrainie. Raport przedstawia liczby i skalę zaangażowania, ale także stara się pokazać konkretne przypadki organizacji i ludzi, którym te organizacje pomogły.

Zapewnienie schronienia uchodźcom

W obliczu rosnącej liczby uchodźców z Ukrainy, wiele polskich NGO otworzyło swoje drzwi, oferując schronienie tym, którzy uciekli przed przemocą wojenną. Dzięki temu, wielu ludzi znalazło bezpieczne miejsce, gdzie mogą odbudować swoje życie.

Organizowanie zbiórek publicznych

Polskie organizacje pozarządowe aktywnie angażują się w organizowanie zbiórek publicznych na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. Dzięki hojności Polaków, udało się zgromadzić środki na zakup żywności, lekarstw oraz innych niezbędnych artykułów dla potrzebujących.

Opieka psychologiczna

Konsekwencje wojny dotykają nie tylko ciało, ale i duszę. Polskie organizacje pozarządowe oferują wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczyły traumy związanej z konfliktem. Profesjonalne wsparcie pomaga w procesie radzenia sobie z traumą i adaptacji do nowej rzeczywistości.

Pomoc zwierzętom

Nie tylko ludzie cierpią w wyniku konfliktów. Wielu zwierząt zostało porzuconych lub straciło schronienie z powodu wojny. Polskie NGO działające na rzecz ochrony zwierząt angażują się w ratowanie i opiekę nad tymi bezbronnyми stworzeniami, zapewniając im schronienie i opiekę medyczną.

Zobacz, jak polskie NGO pomagały Ukrainie już od pierwszych dni wojny

Wsparcie Polskich NGO dla Ukrainy